Over ons

Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden organiseert slimme en resultaatgerichte samenwerking tussen de Waddeneilanden: TexelVlielandTerschellingAmeland en Schiermonnikoog. Het doel is dat de afzonderlijke gemeenten hun zelfstandigheid kunnen behouden.

Organisatie

Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. Deze worden bijgestaan door de Directieraad en Secretaris-directeur. 

De medewerkers op het Waddenkantoor in Harlingen zijn verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke als procesmatige samenwerking tussen de vijf Waddeneilanden. 

Het programmateam is verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van de uitvoering van de Regio Deal.