Het Algemeen Bestuur bestaat uit alle leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening en begroting vast en vergadert ten minste 2 keer per jaar. De taken van het Algemeen Bestuur zijn besluitvormend en controlerend van aard.