Portefeuilles binnen de samenwerking

  • Lid Stuurgroep Programma Waddeneilanden, bestuurlijk trekker Duurzame Energie
  • Goed wonen & leven
  • Optimaal bereikbaar & verbonden
  • Circulaire Economie
  • Kustveiligheid & water
  • Natuur