De Directieraad bestaat uit de 5 secretarissen van de deelnemende gemeenten en de secretaris directeur van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden. De Directieraad ondersteunt het Dagelijks Bestuur bij de uitvoering van haar taken door overleg, informatie-uitwisseling en advisering.