De Waddeneilanden worden internationaal geroemd om natuur, rust en ruimte. Ze bieden een thuis aan hechte gemeenschappen. Ze zijn een trekpleister voor honderdduizenden bezoekers. De aantrekkingskracht als toeristische bestemming én de uitdagingen van de wereld om ons heen, maken dat de eilanden uit balans dreigen te raken. Met het Programma Waddeneilanden, dat de basis vormt voor de Regio Deal-aanvraag van de Waddeneilanden, zetten de eilanden in op het terugbrengen van die balans voor nu en later. Van groei naar ‘brede welvaart’. De realisatie daarvan vraagt om een nieuwe manier van denken en doen. Aan de hand van vijf programmalijnen willen de eilanden middels een Regio Deal invulling gegeven aan de omslag naar brede welvaart;