Circulaire Economie

Circulaire Economie is een opgave die alle programmalijnen raakt. Uitgangspunt van het Programma Waddeneilanden is dan ook om dat wat binnen de programmalijnen gedaan wordt ‘zo circulair mogelijk’ te doen. De uitgangspunten van een circulaire economie vragen nog wel om een stevige verankering op de eilanden. Dit gaat dan om bewustwording, een gunstig ontwikkelklimaat voor circulaire economie, het verwaarden van productstromen en omgaan met water.