Circulaire Economie

Circulaire Economie is een opgave die alle programmalijnen raakt. Uitgangspunt van het Programma Waddeneilanden is dan ook om dat wat binnen de programmalijnen gedaan wordt ‘zo circulair mogelijk’ te doen. De uitgangspunten van een circulaire economie vragen nog wel om een stevige verankering op de eilanden. Dit gaat dan om bewustwording, een gunstig ontwikkelklimaat voor circulaire economie, het verwaarden van productstromen en omgaan met water.

Projecten

 • Circulair inkopen

  Voor de eilandgemeenten is circulair inkopen een eerste stap om invulling te geven aan een circulaire gemeente. De praktische uitvoering daarvan pakken we aan.

 • Circulaire eilandbouw

  Nederland zet in op een volledig circulaire bouweconomie in 2050. We gaan aan de slag met de overstap naar een andere manier van ontwerpen en bouwen.

 • Circulaire eilandfestivals

  Behalve mooie natuur, ruimte en authentieke dorpen vinden er op de eilanden ook veel evenementen plaats. Via de Regio Deal stimuleren we circulaire oplossingen.

 • Eilander materiaalstromen in beeld

  Aan de hand van materiaalstroomanalyses krijgen we zicht op het materiaalgebruik van de vijf eilanden en van een aantal ondernemers. Een basis voor actie op het gebied van de circulaire economie.

 • Grip op drinkwaterconsumptie

  Drinkwaterbesparing en zorgvuldig zoetwaterbeheer zijn van belang op de eilanden. Daar is nú actie voor nodig!

 • Ondernemers circulair op weg

  Stap voor stap werken we toe naar een meer circulaire economie. Dit draagt bij aan het verbreden en verduurzamen van de economie en behoud van de aantrekkelijkheid van de eilanden. 

 • Vers van eilander bodem

  We benutten dat wat onze eilanden bieden zo optimaal mogelijk door onder andere in te zetten op lokale voedselproductie en streekproducten.

  weiland Texel
 • Zoetwaterbeheer voor Waddeneilanden

  Zorgvuldig zoetwaterbeheer is essentieel voor de Waddeneilanden. Verdroging, zeespiegelstijging en verzilting spelen hier een rol bij. 

  Vlieland