Goed Wonen & Leven

De geïsoleerde eilandligging brengt met zich mee dat wonen, werken en leven zich voor de meeste inwoners op dezelfde plek afspelen: het eiland. Daarvoor is het van groot belang dat er voldoende passende woonruimte beschikbaar is voor jonge mensen en nieuwe werknemers. Voor ouderen speelt juist vooral de wens om op het eiland te kunnen blijven, ook op het moment dat het met hun gezondheid misschien wat minder gaat. De eilandsituatie maakt het nagenoeg onmogelijk om gebruik te maken van voorzieningen in andere gemeenten. Er is geen achterland waarop terug kan worden gevallen. De eilanden zijn dus genoodzaakt hun eigen boontjes te doppen.

Projecten

 • Eiland health

  De inzet van informatie- en communicatietechnologie kan zorgspecialisten en gebruikers ondersteunen bij het verlenen/krijgen van passende zorg.

 • Eilandwonen: betaalbaar en beschikbaar

  Op de Waddeneilanden willen we nieuwe woningen realiseren en tegelijkertijd de bestaande woningvoorraad bereikbaar en betaalbaar houden.

 • Het nieuwe eilandwonen

  Door de natuurlijke begrenzing is ruimte schaars op de eilanden. Daarom zetten we in op innovatieve, flexibele, multifunctionele (kleinschalige) woningbouw.

 • Maatschappelijke voorzieningen onder de loep

  Maatschappelijke voorzieningen zoals zorg, kunst, cultuur en sport dragen bij aan de leefbaarheid. Daarom zetten we in op het toekomstbestendig maken ervan.

  lachende oudere dames
 • Multifunctionele gebouwen en verblijfsgebieden

  De eilanden zijn dun bevolkt en hiermee staan maatschappelijke voorzieningen onder druk. Multifunctionele accommodaties bieden een oplossing.

  Schets Thijssehuis Texel
 • Piekhuisvesting

  De Waddeneilanden zijn voor een groot deel gericht op toerisme en horeca. Dit levert een piek aan personele bezetting waarvoor we de huisvesting beter willen faciliteren.

 • Versnelling eilander woningbouw: onrendabele toppenfonds

  Zonder geschikte woningen vertrekken eilanders van het eiland. Hiermee verdwijnt de ziel uit het eiland. Het betaalbaar houden van woningen is essentieel.