Optimaal Bereikbaar & Verbonden

Het staat buiten kijf dat voor de eilanden het vervoer van personen én goederen van groot belang is. De veerboot is, als de schakel in de ontbrekende wegverbinding, misschien wel de belangrijkste voorziening die de eilanden kennen. De veerdiensten vervullen de functie van openbaar vervoer. Deze bereikbaarheid dient jaarrond gewaarborgd te zijn. Door corona bleek eens te meer hoezeer de boot de levensader is van de eilanden. De economie kwam pas weer op gang toen de veerdiensten werd toegestaan weer met volledige capaciteit te gaan varen.