De inhoud is geladen.

Optimaal Bereikbaar & Verbonden

Het staat buiten kijf dat voor de eilanden het vervoer van personen én goederen van groot belang is. De veerboot is, als de schakel in de ontbrekende wegverbinding, misschien wel de belangrijkste voorziening die de eilanden kennen. De veerdiensten vervullen de functie van openbaar vervoer. Deze bereikbaarheid dient jaarrond gewaarborgd te zijn. Door corona bleek eens te meer hoezeer de boot de levensader is van de eilanden. De economie kwam pas weer op gang toen de veerdiensten werd toegestaan weer met volledige capaciteit te gaan varen.

Projecten

 • Agenda autoluw

  We willen stimuleren om de auto vaker aan de wal te laten staan.

  Logo Samenwerkingsverband De Waddeneilanden
 • Autonoom goederenvervoer

  Biedt autonoom goederenvervoer uitkomst voor bagagevervoer, pakketten en bevoorrading van bedrijven?

 • Meetnet leefbare Waddeneilanden

  Met minicomputers willen factoren in de fysieke leefomgeving zoals geluid, licht, verkeersbewegingen en luchtkwaliteit meten.

 • Piekbelasting onder de loep

  Het vervoer naar en op de eilanden is voornamelijk ingericht op de piekbelasting. Kan dit anders worden ingericht om kleiner en minder diepgaande schepen in te zetten?

 • Self-supporting Digital Islands

  De inzet van digitale mogelijkheden, zoals het gebruik van data, bieden een manier om meer zicht te krijgen op de uitdagingen waar we als eilanden voor staan.

 • Slimme eiland mobiliteit

  Een betrouwbaar, frequente, duurzame manier van vervoer zorgt er mogelijk voor dat mensen de auto laten aan de wal laten staan.

 • Stimuleringsprojecten: bewegen, actief & gezond

  We willen fietsgebruik als volwaardig alternatief voor de auto stimuleren.

 • Transport en logistiek onder de loep

  Kan het transport over de Waddenzee naar de Waddeneilanden efficiënter door vracht- en personenvervoer te scheiden?