Werken aan betere bereikbaarheid

De (toeristische) infrastructuur staat onder druk. Er ligt een uitdaging om deze te innoveren en tegelijk te verduurzamen. De toeristenstroom vraagt veel van de infrastructuur. Er moet gezocht worden naar andere vormen van mobiliteit, slim en groen. Oplossingen rond mobiliteit op de eilanden vragen ook om een integrale afstemming met de aanlandpunten aan de wal in Den Helder, Harlingen, Holwerd en Lauwersoog. 

Concreet betekent dit: 

a. Inzetten op verbeterde OV-verbindingen en optimale veerverbindingen (kwalitatief en kwantitatief) om zo de aanvoerhavens, de eilanden zelf en de voorzieningen op de eilanden goed bereikbaar te maken.

b. Pilots voor slimme mobiliteit opzetten, zoals autonoom vervoer en een hub voor goederenvervoer.