Vervoer verduurzamen

Om de stap te maken naar een duurzame en zelfvoorzienende samenleving op de Waddeneilanden dient verdere reductie van CO2 (en andere stoffen, zoals stikstof) gerealiseerd te worden. Daarom wordt er gewerkt aan meer zero-emissie vervoer over land en water om zo de balans tussen economie en natuur en landschap te borgen.

Concreet betekent dit: 

a. Pilots voor verduurzamen vervoer opzetten, terugdringen vervoersstromen/autoluw, slimme en groene manieren van (bagage)vervoer van en naar de steiger, niet-fossiele brandstoffen en nieuwe boten (minder diepgang, kleiner, duurzame aandrijving).
b. Stimuleringsprojecten opzetten voor gebruik van fiets-, wandel- en OV voor vervoer naar en op de eilanden en voor bewustwording dat gasten waar mogelijk hun auto vaker aan de wal laten.

c. Flexpools inrichten van elektrische deelauto’s aan de wal.
d. Op elk eiland Zero Emissie (ZE-)-zones realiseren.
e. Voldoende elektrische oplaadpunten realiseren op prominente plekken en in nabijheid van de (veer)havens op de Waddeneilanden en aan de wal.