Slimmer omgaan met water

Concreet betekent dit: 

a. Per eiland een integraal waterplan opstellen.
b. Een project opzetten voor stimuleren van circulaire rioolwaterzuiveringsinstallaties
 

c. Een project opzetten voor het stimuleren van waterbesparing en waterhergebruik.