Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden


Sinds de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, die op 1 januari 2015 van kracht geworden is, is de noodzaak gebleken tot de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling waarin het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden zijn legitimatie vindt. Een collegeregeling is hiervoor de best passende vorm gebleken.

Doordat de GR omgevormd zal worden naar een collegeregeling, vervalt het huidige AB dat bestaat uit raadsleden en zal het AB in het vervolg bestaan uit collegeleden.

Om als raden wel betrokken te zijn en blijven bij de samenwerking is de afspraak dat er met enige regelmaat themabijeenkomsten georganiseerd zullen worden om gezamenlijke onderwerpen die de eilanden raken te bespreken. De eerste Raads 2-daagse wordt naar verwachting gehouden op 14-15 september op Vlieland.

Met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling per april 2018 betekent dit ook dat het Algemeen Bestuur op 15 maart jl. voor de laatste keer in zijn samenstelling bij elkaar is gekomen.

Om de nieuwe colleges over de samenwerking te informeren wordt er op 16 mei een themabijeenkomst voor de colleges georganiseerd.