Nieuwsbrief april 2024

De samenwerking van de 5 Waddeneilanden is nodig, gewenst en vaak succesvol. Dat blijkt ook weer uit deze nieuwsbrief. We vormen een uniek gebied in Nederland en daarin worden we gezien en gehoord. Alles loopt bij ons altijd een beetje anders dan in de rest van Nederland. En daarom hebben we al onze ‘samenwerkingszintuigen’ nodig om dat ‘beetje anders’ steeds weer te bepleiten bij het Rijk of de provincies. Goede bestuurlijke en ambtelijke contacten zijn daarbij nodig om ook de beste resultaten te boeken. Ik zie dat we daarin steeds beter slagen. Maar het is ook steeds meer een uitdaging om ons kennisniveau op alle dossiers op peil te houden. Het gaat hard en steeds weer worden we bevraagd en soms verrast met nieuwe ontwikkelingen. Het woondossier, bereikbaarheid, stikstof, FPLG en NPLG, POVI, natuur en waddendossier, zeespiegelstijging, zoetwater en zo kan ik nog wel even doorgaan. Om dat goed aan te kunnen moeten we echt onze krachten bundelen en taken verdelen, om recht te doen aan de lijfspreuk van de drie musketiers: Eén voor allen, allen voor één!

Nieuwsbrief april 2024 - jaargang 9 - nummer 2