Werkzaamheden

 • Vertegenwoordigt de Waddeneilanden in verschillende (ambtelijke) overlegstructuren
 • Bereid de bestuurders grondig voor op diverse gremia (denk aan Fries Bestuurlijk Overleg Krimp, Overleg regionale Energiestrategie etc.)
 • Zorgt er samen met de eilandcollega’s voor, dat de doelen uit het Waddenprogramma worden behaald
 • Overlegt met de vak ambtenaren van de eilanden en haalt tijdig op wat nodig is
 • Volgt relevante ontwikkelingen en neemt het initiatief om bestuurders te informeren
 • Initieert nieuwe plannen en zorgt voor de realisatie

Programmasecretaris Programma Waddeneilanden

 • Contactpersoon Regeling Versnelling Woningbouw op de Waddeneilanden
 • Ondersteuning & vervanging Programmamanager

Ambtelijke werkgroepen (intern/extern)

 • Programmateam Programma Waddeneilanden 
 • Economische zaken, recreatie en toerisme
 • IKW Opgaveteam ‘Eilanden op eigen kracht’
 • Groot Fries Overleg Krimp