Werkzaamheden

  • Opdrachtnemer Programma Waddeneilanden en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rond het Programma Waddeneilanden (o.a. aansturen van het programmateam) en de aanvraag Regio Deal 
  • Ondersteunen bij regionale en interne besluitvorming
  • Bewaken van de voortgang van de uitvoering
  • Opstellen van voortgangsrapportages
  • Stimuleren van de regionale samenwerking binnen en vanuit het Programma Waddeneilanden