Maatschappelijke voorzieningen optimaliseren

Door slimme zorgconcepten te ontwikkelen, zogenaamde eHealth-toepassingen, wordt de zorg dichterbij gehaald. Het optimaliseren van voorzieningen betreft niet alleen de zorg, maar ook de andere (maatschappelijke) voorzieningen op de eilanden; van multifunctionele gebouwen tot sport. Maar ook kunst, cultuur en cultuurhistorie dragen bij aan de identiteit.

Concreet betekent dit: 

a. Behoefte aan optimalisering (maatschappelijke) voorzieningen op eilanden inventariseren.
b. Initiatieven ter optimalisering van het aanbod en de kwaliteit van voorzieningen voor bijvoorbeeld kunst, sport en cultuur ondersteunen. Het aanbieden van veel en diverse naschoolse activiteiten kan het middelengebruik onder de jeugd minimaliseren en het welzijn en geluksgevoel bevorderen. Dit draagt er ook weer aan bij dat de eilander jongeren graag op het eiland blijven en dan met de juiste, passende opleiding en passende (starters)huisvesting een goede baan op het eiland kunnen gaan vervullen.

c. Slimme zorgconcepten (e-health) ontwikkelen en in gebruik nemen.
d. Een ondersteuningsproject voor vrijwilligers opzetten op alle eilanden, van onderop en samen met maatschappelijke instellingen.
e. Projecten opzetten voor multifunctionele accommodaties voor onderwijs-, cultuur-, sport- en maatschappelijke voorzieningen.