Gunstiger ontwikkelklimaat

Met meer coördinatie van de aanwezige inzet en investeringen worden huidige en toekomstige projecten versterkt. Door intensievere samenwerking inspireren bedrijven en organisaties elkaar en vanuit een totaalbenadering weten zij de weg naar regelingen beter te vinden en te benutten. Vanuit de samenhang wordt hierdoor een sneeuwbaleffect (1+1=3) gegenereerd.

Concreet betekent dit: 

a. Trajecten opzetten gericht op kennis-, innovatie- en talentontwikkeling.
b. Projecten opzetten voor ondernemers om te kunnen ontwikkelen naar pilots en start-ups (i.s.m Ynbusiness, proeftuinen en kennisinstellingen en -platforms).

b. Projecten opzetten voor ondernemers om te kunnen ontwikkelen naar pilots en start-ups (i.s.m Ynbusiness, proeftuinen en kennisinstellingen en -platforms).