Deze publicatie geeft een kort en bondig overzicht van alles wat er speelt in het Waddengebied, voor alle mensen die samenwerken aan een mooier Waddengebied. Van de ontstaansgeschiedenis van het Waddengebied (die nog steeds doorwerkt in de huidige dynamiek), natuurwaarden en ecosysteemdiensten van de Waddenzee, het beleid en bestuur, de beoogde transities en de Wadden-specifieke onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Download en lees het gehele boekje via het bestand onderaan deze pagina. 

Auteurs: Katja Philippart, Kees Bastmeijer, Pieter van Beukering, Piet Hoekstra & Heleen van Londen.

Het bestand staat tevens onderaan de volgende pagina: Governance | Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en op de website van de Waddenacademie, waar u nog veel meer kunt vinden over het Waddengebied: De Wadden in vogelvlucht - Waddenacademie