Dat wat het eiland biedt optimaal benutten

Concreet betekent dit: 

a. Per eiland grondstofstromenanalyses uitvoeren (en bestaande analyses verdiepen).
b. Festivals en evenementen sterker benutten door deze circulair op te zetten.
c. Een pilot gescheiden inzameling bedrijfsafval opzetten.
d. Een project Wadden plasticvrij opzetten.
 

e. Projecten opzetten voor het goed benutten van reststromen: bouwmaterialen hergebruiken en groene reststromen.
f. Op elk eiland een project opzetten met lokale voedselproductie en streekproducten.
g. Een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden van ‘circulaire ambachtscentra’ op de eilanden.