In onderstaande video komen allerlei mensen aan het woord over de veelzijdigheid van het Waddengebied, maar ook over de veelzijdigheid van de problemen en uitdagingen. “Het hoofddoel is om de urgentie van zeespiegelstijging te benadrukken en samen te kijken naar de invloed op wadplaten, de eilanden en het vasteland”. De sessie is georganiseerd door het Kennisprogramma Zeespiegelstijging en het Deltaprogramma Wadden.