Werken en leren meer combineren

Zelf opleiden van jongeren op het eiland en het aantrekken van jonge mensen van buitenaf biedt kansen om te voorzien in de vraag naar goed geschoold personeel. Niet alleen in sectoren waar nu werk is (gastvrijheidssector), maar ook in de toekomst (zorg/energietransitie) om zo een bijdrage te leveren aan het verbreden van de economie. Ook meer innovatiekracht draagt hieraan bij en stimuleert bovendien nieuwe bedrijvigheid.

Concreet betekent dit: 

a. Voor de sectoren toerisme/gastvrijheid, techniek, maritiem, zorg en duurzame energie op de vijf eilanden een dekkend aanbod realiseren voor vervolgonderwijs (MBO, eventueel HBO, wetenschappelijk onderzoek) en om-, her- en bijscholingstrajecten. Bijvoorbeeld door uitbreiding van de Texel/Ameland Academy-aanpak en de MBO-koksopleiding op Terschelling naar andere eilanden en beroepsgroepen.

b. Leerwerkinitiatieven ontwikkelen en uitbreiden en inzetten op stages en werkweken eilandbreed.