Op 2 maart 2015 is tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincies Fryslân en Noord-Holland, het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en de gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog het Convenant Samenwerking Waddeneilanden ondertekend. Met het convenant willen partijen beter oog krijgen voor de lokale uitwerking van wet- en regelgeving en beleidsuitvoering, gelet op de specifieke eilandsituatie.