Op 3 oktober 2022 organiseerde de Waddenacademie in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Omgevingsberaad Waddengebied en Programma naar een Rijke Waddenzee het symposium 'Wat zijn de waarden van de Waddenzee?' in de theaterkerk Nes. 

Tijdens het symposium werd ingegaan op de vraag hoe de waarden van de Waddenzee vanuit het beleidskader Natuur, de landschappelijke kernwaarden en de Outstanding Universal Value zich tot elkaar verhouden. Zijn deze overlappend, vullen ze elkaar aan, ontbreekt er wat of is er mogelijk sprake van een zekere spanning?

Zie verder Symposium Wat zijn de waarden van de Waddenzee? - Waddenacademie

Poster symposium Waddenacademie met tekst Wat zijn de waarden van de Waddenzee en de Waddenzee als achtergrond