Slimme eilander energiesystemen

Door een robuust en innovatief energiesysteem te ontwikkelen zijn de eilanden minder kwetsbaar en niet afhankelijk van energiebronnen buiten de eilanden. De overgang naar een nieuw fossielvrij energiesysteem is veelomvattend. Het vraagt om nieuwe vormen van energie, aanpassing van systemen, nieuwe netwerken, structuren en het afstemmen van vraag en aanbod naar energie. Via de Regio Deal pakken we gedeeltes van het volledig geïntrigeerd energiesysteem aan.

Met het project 'energiesysteem robuuster en innovatiever maken':

  • brengen we voor alle eilanden een toekomstbestendig en slim energiesysteem in beeld en organiseren we uitvoeringskracht om hier inhoud aan te geven;

  • starten en/of realiseren we een slim energieproject voor ieder eiland;

  • zetten we eilandoverstijgende samenwerking op tussen energiecoöperaties, bedrijven en overheden om meer inhoudelijke, organisatorische en mogelijk ook financiële slagkracht te bereiken.