Michiel Schrier, burgemeester van Vlieland en voorzitter van de stuurgroep van Regio Deal De Waddeneilanden en Arjen Droog van Planbureau Fryslân bezegelen samenwerking voor lerende evaluatie met handdruk.

Op 29 februari 2024 bezegelden Michiel Schrier (burgemeester Vlieland en voorzitter van de stuurgroep van Regio Deal De Waddeneilanden) en Arjen Droog, directeur-bestuurder van Planbureau Fryslân, een overeenkomst. Hierin is afgesproken dat Planbureau Fryslân de komende jaren een lerende evaluatie uitvoert voor Regio Deal De Waddeneilanden. De lerende evaluatie helpt bij de verantwoording van de uitvoering van de Regio Deal en maakt eventuele bijsturing mogelijk door middel van tussentijdse reflectie. 

Regio Deal De Waddeneilanden richt zich op het bevorderen van brede welvaart. De uitvoering om dit te realiseren, is met 5 inhoudelijk verschillende programmalijnen, zo’n 50 projecten en diverse betrokken organisaties relatief complex. 

Michiel Schrier: “Bij de totstandkoming van de Regio Deal is met het Rijk en provincie Fryslân en provincie Noord-Holland, afgesproken dat het gaandeweg opdoen van meer kennis een belangrijke rol speelt om de Regio Deal zo nodig bij te sturen en het programma daarmee effectiever te maken; lerende evaluatie. Via de samenwerking met Planbureau Fryslân geven we hier invulling aan.”

Lerende evaluatie

Als onderdeel van de samenwerking voert onafhankelijk kennisinstituut Planbureau Fryslân allereerst een 0-meting uit. Als de monitoring laat zien dat verwachtingen niet uitkomen, kan verdiepend onderzoek worden verricht om te onderzoeken hoe dat komt. Ten slotte is het zaak om de geleerde lessen ook in te zetten om het Regio Deal-programma desgewenst bij te sturen. Leren is namelijk geen doel op zich, maar een middel om tot beter beleid te komen.

Co-creatie

De samenwerking is ingesteld op co-creatie, waarin onderzoekers en betrokkenen van Regio Deal De Waddeneilanden, zoals beleidsmedewerkers, programmamedewerkers en bestuurders, samen vragen en daarop volgende inzichten formuleren. Door te werken in een cyclus, zullen onderzoekers en praktijkmensen tot steeds meer kennis en inzicht komen die gebruikt wordt in het beleid voor regionale ontwikkeling. 

Versterken bestuurs- en beleidskracht

Arjen Droog: “We zijn er trots op dat de Waddeneilanden ons het vertrouwen geven om hen te ondersteunen bij de uitvoering van hun Regio Deal. De lerende evaluaties zijn erop gericht bestuurders en beleidsmakers te helpen om hun inzicht in de werking van het Regio Deal-programma werkenderwijs te vergroten. Daarmee geven we op een mooie manier invulling aan onze missie om de bestuurs- en beleidskracht in Fryslân (en in dit geval een stukje Noord-Holland) te versterken.”