Reactie Adviesnota en Politieke reactie op de Nota Uitgangspunten concessie Waddenveren

Voorzitter Ineke van Gent en de secretaris-directeur Kees Praamstra van de gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden ondertekenen de de reactie Adviesnota en de Politieke reactie op de Nota van Uitgangspunten concessie Waddenveren.

Na intensieve samenwerking van ruim twee maanden tussen de vier Friese Waddeneilanden, is op donderdag 23 mei de reactie Adviesnota en de Politieke reactie op de Nota van Uitgangspunten concessie Waddenveren, ondertekend door de voorzitter Ineke van Gent en de secretaris-directeur Kees Praamstra van de gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden.