Werkzaamheden

 • Vertegenwoordigt de Waddeneilanden in verschillende (ambtelijke) overlegstructuren
 • Bereidt bestuurders grondig voor op diverse gremia (denk aan Governance Waddengebied, Deltaprogramma Waddengebied etc.)
 • Zorgt er samen met de eilandcollega’s voor, dat de doelen uit het Waddenprogramma worden behaald
 • Overlegt met de vak ambtenaren van de eilanden en haalt tijdig op wat nodig is
 • Volgt relevante ontwikkelingen en neemt het initiatief om bestuurders te informeren
 • Initieert nieuwe plannen en zorgt voor de realisatie
 • Contactpersoon parlementaire informatievoorziening

Ambtelijke werkgroepen (intern/extern)

 • VO Omgevingsberaad/Bestuurlijk Overleg Waddengebied/MT Wadden
 • Regieteam Agenda en Uitvoeringsprogramma Waddengebied
 • Interbestuurlijke Projectgroep Beleidskader Natuur Waddenzee
 • Regieteam Deltaprogramma Waddengebied
 • Convenantsteam