Werkzaamheden

 • Vertegenwoordigt de Waddeneilanden in verschillende (ambtelijke) overlegstructuren
 • Bereidt bestuurders grondig voor op diverse gremia (denk aan Governance Waddengebied, Deltaprogramma Waddengebied, Trilaterale Samenwerking Waddenzee Werelderfgoed etc.)
 • Zorgt er samen met de eilandcollega’s voor, dat de doelen uit het Waddenprogramma worden behaald
 • Overlegt met de vak ambtenaren van de eilanden en haalt tijdig op wat nodig is
 • Volgt relevante ontwikkelingen en neemt het initiatief om bestuurders te informeren
 • Initieert nieuwe plannen en zorgt voor de realisatie
 • Contactpersoon parlementaire informatievoorziening 

Ambtelijke werkgroepen (intern/extern)

 • Vooroverleg Omgevingsberaad/Bestuurlijk Overleg Waddengebied/MT Rijk Regio Wadden
 • Voortgangsoverleg Uitvoeringsprogramma Waddengebied
 • Kerngroep Fysieke Leefomgeving
 • Regieteam Deltaprogramma Waddengebied/ Werkgroep Overleg Kust
 • Vooroverleg WaddenSeaBoard en WaddenSeaForum
 • Convenantsteam