Aan de vooravond van het Waddendebat in Den Haag, kwamen op 17 januari 2023 in Nieuwspoort ruim 100 genodigden bijeen voor het derde jaarlijkse Nieuwspoort Waddendiner. Doel van de avond: praten over de Wadden. 

Op de foto van links naar rechts: Michiel Uitdehaag (burgemeester van Texel), Roland Bakker (eigenaar Restaurant Zuiver op Vlieland), Aart Wijker (chefkok Grand Hotel Opduin Texel,  Annette van Ruitenburg (Waddengastronomie), Robert Buurma (chefkok Zuiver), Michiel Schrier (burgemeester van Vlieland) en Rikus Kieft (wethouder van Texel).

Michiel Schrier, burgemeester van Vlieland en voorzitter van de Stuurgroep van het Programma Waddeneilanden was een van de sprekers. Hij vertelde waarom de leefbaarheid op de eilanden uit balans raakt en waarom het Programma Waddeneilanden en een Regio Deal het verschil maken in de missie van de eilanden: een toekomstbestendige regio zijn, waar het goed wonen, werken, leven en recreëren is. Nu en later.

Minister Harbers van Infrastructuur & Milieu vertelde over zijn band met de eilanden en de uitdagingen waar de Wadden voor staan. Zo benoemde hij onder andere het belang voor balans tussen economie en ecologie en tussen bereikbaarheid en natuur. Commissaris der Koning Arthur van Dijk sloot de avond af.

Eerder op de avond sprak historicus Frits de Ruyter-de Wildt over de rol van de vroegere marine in de Noordelijke Waterlinie. Annette van Ruitenburg en Ernst Jonker vertelden het verhaal van de Waddenzee als bakermat van gezonde voeding gekoppeld aan de toeristisch-recreatieve beleving.

Het diner werd verzorgd door Restaurant Zuiver van Vlieland, die speciaal daarvoor streekproducten van de Wadden meegenomen had naar Den Haag.

De genodigden: Tweede Kamerleden, noordelijke bestuurders, medewerkers van provincies, gemeentes, kennisinstellingen, natuurorganisaties en bedrijven in het Waddengebied.

Op de foto van links naar rechts: Michiel Uitdehaag (burgemeester van Texel), Roland Bakker (eigenaar Restaurant Zuiver op Vlieland), Aart Wijker (chefkok Grand Hotel Opduin Texel,  Annette van Ruitenburg (Waddengastronomie), Robert Buurma (chefkok Zuiver), Michiel Schrier (burgemeester van Vlieland) en Rikus Kieft (wethouder van Texel).