In het Meerjarenprogrammaplan worden de prioriteiten en de wenselijke ontwikkeling van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden over een periode van vier jaar benoemt. Dit plan wordt in het eerste zittingsjaar van het Algemeen Bestuur vastgesteld en vormt de basis voor de jaarlijkse begroting.  

Het Meerjarenprogrammaplan 2023-2026 zal binnenkort, na vaststelling door het Algemeen Bestuur, worden gepubliceerd op deze pagina.