Werkzaamheden

  • Adviseren en ondersteunen van de secretaris-directeur, het Dagelijks Bestuur en de Directieraad op het gebied van bedrijfsvoering en financiën
  • Verantwoordelijk voor het opstellen, actualiseren, beheren en bewaken van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) en Service Level Agreements (SLA’s)
  • Opstellen van het jaarverslag, de begroting en het meerjarenplan van de organisatie
  • Contractmanager van het ICT-contract met het Shared Service Centrum (SSC)

Ambtelijke werkgroepen (intern/extern)

  • ICT Stuurgroep
  • Shared Service Centrum tafel
  • Financiële tafel
  • Werkgroep Financiën