Gastvrijheidssector verstevigen

Concreet betekent dit: 

a. Stimuleren dat eilander bedrijven samen gaan optrekken bij gezamenlijke acquisitie en beoordeling/ personeelswerving.
b. Het productaanbod in de gastvrijheidssector helpen doorontwikkelen zodat deze vitaal is op lange termijn.