Financiële documenten

In het Meerjarenprogrammaplan worden de prioriteiten en de wenselijke ontwikkeling van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden over een periode van vier jaar benoemt. Dit plan wordt in het eerste zittingsjaar van het Algemeen Bestuur vastgesteld en vormt de basis voor de jaarlijkse begroting.  

In de jaarrekening en het verslag van 2022 worden de uitgaven en inkomsten van dat jaar overzichtelijk weergegeven en inhoudelijk toegelicht. 

Jaarrekening en jaarverslag 2022