Energiesysteem robuuster en innovatiever maken

De huidige en verwachte ontwikkelingen op het gebied van decentrale en duurzame energieproductie maken het onvermijdelijk dat er anders omgegaan zal moeten worden met de energie-infrastructuur op de Waddeneilanden en naar de wal. Het is in het belang van de eilanden om alle opties voor opwek en opslag van duurzame energie in te zetten. Daarbij wordt gedacht aan wind en zon, maar ook aan waterstof, batterij- en andere vormen van opslag, warmte en energie uit (zee)water.

Concreet betekent dit: 

a. Pilot opzetten voor innovatieve systeemintegratie.
b. Inzetten op aanleg van innovatieve (zee)warmtenetten.