Werkzaamheden

  • Vertegenwoordigt de Waddeneilanden in verschillende (ambtelijke) overlegstructuren
  • Bereid de bestuurders grondig voor op diverse gremia (denk aan Fries Bestuurlijk Overleg Krimp, Overleg regionale Energiestrategie etc.)
  • Zorgt er samen met de eilandcollega’s voor, dat de doelen uit het Waddenprogramma worden behaald
  • Overlegt met de vak ambtenaren van de eilanden en haalt tijdig op wat nodig is
  • Volgt relevante ontwikkelingen en neemt het initiatief om bestuurders te informeren
  • Initieert nieuwe plannen en zorgt voor de realisatie

Ambtelijke werkgroepen (intern/extern) 

  • Economische zaken, recreatie en toerisme
  • IKW Opgaveteam ‘Eilanden op eigen kracht’
  • Groot Fries Overleg Krimp