Eilander eigenaar- en ondernemerschap in de energietransitie

Eilanders zijn gewend om hun eigen boontjes te doppen en de zaken op hun eigen manier aan te pakken. Het streven is honderd procent lokaal eigenaarschap voor alle projecten voor de opwek en opslag van duurzame energie. De werkgelegenheid die voortkomt uit de eilander projecten dient zoveel mogelijk op de eilanden zelf te landen. Er wordt samengewerkt met bedrijven en kennisinstellingen om deze ambitie te realiseren.

Concreet betekent dit: 

a. Gecoördineerd onderzoek gaan doen naar en verwerving van regionale, nationale en Europese subsidies en andere fondsen.

b. Het opstellen van een langetermijnplanning zelfvoorzienendheid in de energievoorziening op alle eilanden faciliteren.