Eilanden werken duurzaam samen

Gezamenlijke gecoördineerde samenwerking wordt operationeel om meer inhoudelijke, organisatorische en mogelijk ook financiële slagkracht te bereiken. Op alle eilanden zijn energie coöperaties en bedrijven actief bezig met verduurzaming, vaak samen met overheden. Er is nog weinig structurele verbinding over de eilanden heen. Deze samenwerking wordt opgezet in het kader van de Regio Deal. Het resultaat is een effectieve samenwerkingsstructuur.