Duurzame dialoog

Samen met eilander energiecoöperaties en andere partijen kijken we naar de mogelijkheden om het eigenaar- en ondernemerschap in de energietransitie te vergroten en zetten we in op het uitwisselen van ervaringen. 

Met het project 'duurzame dialoog':

  • werken overheden, energiecoöperaties en andere verbanden samen. Via energieprojecten en toepassing van innovatieve technieken en werkwijzen willen we daarmee ook de eilander economiën verbreden;

  • stimuleren en ondersteunen we duurzaam ondernemerschap, we streven naar een hoog percentage lokaal eigenaarschap.