Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimte keert de Waddeneilanden € 5 miljoen uit voor het versneld bouwen van tenminste 200 woningen op de vijf eilanden, waarvan twee derde betaalbaar. Verwachting is dat in de periode tot 2025 de eerste 75 woningen zullen worden gerealiseerd.

Door de eilandspecifieke kenmerken, zoals de schaarse ruimte, kwetsbare natuur en de afhankelijkheid van aanvoer van materialen en personeel vanaf het vasteland, is  woningbouw op de Wadden niet alleen complex maar ook kostbaar.

Caroline van de Pol, burgemeester Terschelling en voorzitter van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden: “De bijdrage van het Rijk betekent een vliegwiel voor de leefbaarheid op de eilanden. Jonge gezinnen en personeel hebben meer mogelijkheden om te blijven of terug te keren. Zij zijn van grote betekenis voor de lokale gemeenschappen. Ook woonruimte voor ouderen wordt geborgd zodat zij op hun geliefde eiland kunnen blijven wonen als de zorgbehoefte toeneemt.” 

Investering waddengemeenten

Naast de toegekende € 5 miljoen beogen de eilandgemeenten tot en met 2030 zelf zo’n € 50 miljoen te investeren in woningbouw. Ook hopen zij aanspraak te maken op ondersteuning en betrokkenheid van het Rijk via een Regio Deal. In november 2022 dienden zij hiertoe een aanvraag in. Naast woningbouw maken onderwijs, innovatief ondernemerschap, bereikbaarheid en duurzaamheid hier deel van uit.

Innovatie

De realisatie van passende en betaalbare woningen binnen de schaarse ruimte van de eilanden vraagt om nieuwe woonvormen. Daarom zetten de eilandgemeenten in de ontwerpen in op thema’s als flexibiliteit en multifunctionaliteit. Behalve de woningen zijn er ook flexwoningen, een woonwerkleercampus en woonzorgcentrum opgenomen in de plannen. Hierbij staan circulariteit en duurzame energie hoog in het vaandel.