Continuïteit en kwaliteit onderwijs verhogen

De eilanden willen passend, toekomstgericht en kwalitatief hoogstaand onderwijs aanbieden aan hun kinderen en jongeren en daarbij aansluiten bij andere kindvoorzieningen. Om de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs te waarborgen en verhogen, liggen er kansen in verdere samenwerking en integratie in zogenaamde leer- en ontwikkelcentra (LOC).

Concreet betekent dit: 

a. Inzetten op slimme combinaties van kindvoorzieningen (onderwijs, zorg, opvang, recreatie) om een goede balans te houden tussen financiën, nabijheid en kwaliteit. Hiermee wordt een kwalitatieve impuls gegeven aan het onderwijs en wordt dit toekomstbestendiger. Zo blijven de eilanden ook met minder jongeren en leerlingen een aantrekkelijke vestigingsgemeente voor jonge gezinnen.

b. Doorlopende leerlijnen, slimme samenwerkingsstructuren en een passend onderwijsnetwerk realiseren zodat elk kind op de eilanden de beste mogelijkheden krijgt om zich ‘thuisnabij’ te ontwikkelen. Hierbij gaat het om meer samenwerking onderling, met de wal en met het bedrijfsleven. Ook kunnen digitale toepassingen oplossingen bieden en mogelijk kosten verlagen. Diverse onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO) worden ingezet om goed geschoolde werknemers van de toekomst te vormen en om ook met minder kinderen en leerlingen kwalitatief hoogstaande voorzieningen aan te kunnen blijven bieden.