Vacature beleidscoördinator De Waddeneilanden

Beleidscoördinator De Waddeneilanden

Wij zoeken voor de Gemeenschappelijk Regeling een inspirerende, enthousiaste en resultaatgerichte beleidscoördinator (0,8 - 1 fte).

De gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog werken samen in een gemeenschappelijk regeling (GR). Daartoe is een convenant gesloten tussen de Waddeneilanden, de Provincies Fryslân en Noord-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De samenwerking vindt zijn grond in de gemeenschappelijke benadering van complexe vraagstukken die het leven in het Waddengebied met zich meebrengt. 

De Waddeneilanden hebben de ambitie om levendige gemeenschappen te blijven, waarin wonen, werken, onderwijs en zorg voor toekomstige generaties mogelijk en bereikbaar blijft. Vanuit deze ambitie werken zij op dit moment aan een “Programma Waddeneilanden”. Dit programma zet de koers uit van de Waddensamenwerking voor de komende jaren. De verwachting is dat dit programma eind dit jaar zijn definitieve vorm zal krijgen. De functie richt zich primair op de programmaonderdelen/taakvelden Leefbaarheid, Duurzaamheid, (slimme) Mobiliteit en (circulaire) Economie.       

De werkzaamheden

 • zijn generalistisch, integraal, veelomvattend en uitdagend

 • zijn beleidsmatig op meerdere complexe beleidsterreinen met een grote bestuurlijke en maatschappelijke impact

 • kenmerken zich door dynamische, soms onvoorspelbare, situaties

 • brengen uiteenlopende contacten en overleg met overheden en maatschappelijke organisaties met zich mee

 • voltrekken zich in een politiek bestuurlijke omgeving die gevormd wordt door de hierin opererende gemeenten, provincies, Rijksdepartementen, NGO’s en ZBO’s.

 • zijn coördinerend en adviserend van aard

Jij

 • vertegenwoordigt de Waddeneilanden in verschillende (ambtelijke) overlegstructuren

 • bereidt je bestuurders grondig voor op diverse gremia (denk aan Fries Bestuurlijk Overleg Krimp, Overleg regionale Energiestrategie, KIMO, Wadden Sea Board etc.)

 • zorgt er samen met de eilandcollega’s voor dat de doelen uit het Waddenprogramma worden behaald

 • overlegt met de vakambtenaren van de eilanden en haalt tijdig op wat nodig is

 • volgt relevante ontwikkelingen en neemt het initiatief om bestuurders te informeren

 • initieert nieuwe plannen en zorgt voor de realisatie

Wat neem je mee?

Om deze veelomvattende, uitdagende “volwassen” functie succesvol en met plezier te kunnen doen: 

 • heb jij een HBO/WO-opleidingsniveau met meerjarige beleidservaring op strategisch niveau

 • heb jij succesvolle voorbeelden van jouw procesmatig werken

 • heb je organisatorische en bestuurlijke adviesvaardigheden

 • heb jij ervaring en affiniteit met politieke en maatschappelijke besluitvormingsprocessen

 • ken je de planning- en controlcyclus

 • ben jij een goede netwerker die makkelijk contacten maakt op diverse niveaus

 • ben jij  samenwerkingsgericht en een verbinder op inhoud en van mensen

 • ben jij natuurlijk stressbestendig, creatief, initiatiefrijk en een teamspeler

 • ben jij een zelfstarter, met een hands on mentaliteit en voel je je thuis in een (relatief) klein team

Aanbod

 • de GR De Waddeneilanden biedt een uitdagende zelfstandige functie met alle mogelijkheden tot verdere ontplooiing

 • voor de rechtspositie gelden de regelingen van de gemeente Terschelling CAO gemeenten met een salaris in schaal 11 en IKB (individuele keuzebudget) van 17,05%

 • de standplaats is Harlingen, waarbij een combinatie met thuiswerken tot de mogelijkheden behoort

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar waarna bij goed functioneren een vaste AO mogelijk is

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de secretaris-directeur a.i. GR De Waddeneilanden, Klaas Zwart, telefoonnummer (06) 53 54 68 60. Management Drives kan onderdeel zijn van de procedure.

Solliciteren

Wil je solliciteren? Stuur dan voor 30 september 2020 een korte motivatiebrief en CV, bij voorkeur per e-mail aan GR De Waddeneilanden P/a Stafdienst HRM, Postbus 10, 8880 AA West-Terschelling f.hek@terschelling.nl  onder vermelding van Soll. BC. De eerste gesprekken vinden plaats in week 41 en 42. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Doorplaatsen is niet toegestaan. Door te solliciteren ga je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens.