Subsidie voor project Duurzame Waddeneilanden 2021-2022

De Friese Waddeneilanden ontvangen €220.000,-. subsidie van de Provincie Fryslân voor het gezamenlijke project Duurzame Waddeneilanden 2021-2022.


In 2022 wordt op elk eiland een subsidieregeling uitgevoerd. Huishoudens op de eilanden kunnen op basis van die regeling bij de eigen gemeente subsidie aanvragen voor kleine energiebesparende maatregelen.