Bezoek Deltacommissaris aan Vlieland

Op vrijdag 5 november bracht Deltacommissaris Peter Glas een werkbezoek aan Vlieland. Ook burgemeesters van de andere Waddeneilanden, gedeputeerde Hoogland en directeur De Ruig van Rijkswaterstaat Noord Nederland waren daarbij aanwezig.

Vanuit de gemeente Vlieland kregen zij een toelichting over de gevolgen van stormvloeden en zeespiegelstijging voor de buitendijkse gebieden van Vlieland, waar zich diverse (woon) bebouwing en het bedrijventerrein bevindt. De presentatie die hiervoor is gemaakt kunt u hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=iVUUEuyGMck Rijkswaterstaat gaf een toelichting over de geplande versterking van de dijk rond het dorp. Na het middaguur werden de buitendijkse bebouwing en het bedrijventerrein bekeken.

Meer informatie over de (functie van de) Deltacommissaris vindt u hier: https://www.deltaprogramma.nl/deltacommissaris