Reageer op de ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050


Het ministerie van Infrastructuur en Water werkt, samen met andere overheden en regionale partijen, aan de Agenda voor het Waddengebied 2050. De Agenda is een toekomstplan voor de Wadden. Het bevat handelingsprincipes en ontwikkelstrategieën en geeft een doorkijk naar het uitvoeringsprogramma 2021-2026. De Agenda richt zich op het gehele Waddengebied: Waddenzee, Waddeneilanden, Noordzeekustzone boven de eilanden en de vaste wal langs de Waddenzee.

Inwoners kunnen reageren op de Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050. Dat kan tot en met maandag 14 september 2020 op overheid.nl