EU-workshop containerramp 4 juli - one lost container is one too many


Op 4 juli organiseerde de Europese Commissie een workshop om te discussiëren over de milieu impact van containertransport, directe aanleiding was het zoveelste incident in Europa dit keer door de MSc Zoë. Een brede vertegenwoordiging van 50 stakeholders was aanwezig namens de industrie, (nationale) overheid, instituten en NGO’s. Vertegenwoordiging namens de Nederlandse kustgemeenten en eilandgemeenten was aanwezig. Zo gaf burgemeester Bert Wassink een presentatie over de gevolgen van de verloren lading van de MSc Zoë op de Nederlandse eilanden. Oud burgemeester Albert de Hoop ging in op algemene preventiemaatregelen om dit soort situaties te voorkomen. Mike Mannaart (secretaris KIMO) ging in op de impact van de Zoë op het fishing for litter project. Andere aanwezigen presenteerden over technische maatregelen die genomen kunnen worden, al bestaande wetgeving, financiële opties, aansprakelijkheid, et cetera. Kan er bijvoorbeeld geen internationaal fonds worden opgericht? In de middag gingen de aanwezigen in gesprek over internationale preventie- en adaptatiemaatregelen.

Het was goed om te zien dat er zoveel mensen vanuit verschillende invalshoeken aanwezig waren en dat de Europese Commissie op de hoogte is van de problematiek. Nu hopen dat er verdere maatregelen genomen gaan worden.