Persbericht: Waddeneilanden ondersteunen zorgen Unesco over mijnbouwactiviteiten


Op 11 juni jl. zond de Waddenvereniging een brief aan Unesco Werelderfgoed centrum in Parijs te Frankrijk, mede namens Wereld Natuur Fonds Nederland en diverse raadsfracties in de gemeente Noard East Fryslan.

De Waddenvereniging meldt hierin haar zorgen over de manier waarop de Nederlandse regering omgaat met het behoud van Werelderfgoed Waddenzee in relatie tot beslissingen rond het thema mijnbouw/aardgaswinning.

UNESCO heeft Minister Wiebes als verantwoordelijk Minister inmiddels om opheldering gevraagd over de mijnbouwactiviteiten in het waddengebied en aangegeven dat er reden tot zorg is over deze activiteiten.

Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden heeft in een brief aan Minister Wiebes laten weten de oproep van Unesco van harte te ondersteunen en vragen het Kabinet dit zeer serieus te nemen ter bescherming en het behoud van het unieke en kwetsbare natuurgebied De Waddenzee.

Al eerder hebben de Waddeneilanden het signaal afgegeven dat de gaswinning afgebouwd moet worden en hun zorg uitgesproken dat de economie van de Waddeneilanden ernstige schade dreigt op te lopen.

De rust en ruimte van De Waddeneilanden, de status van Werelderfgoed Waddenzee, Natura 2000-gebied en de Nationale Parken Texel en Schiermonnikoog is onverenigbaar met gasboringen op korte afstand van de eilanden.

Noot voor de redactie:

Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Samenwerkingsverband,

de heer Michiel Uitdehaag, burgemeester van Texel, via (0222) 36 22 16.