Persbericht: Acties van KIMO na Containerramp MSC Zoë

Velsen, 29-mei-2019_Op 2 januari 2019 voltrok zich een containerramp voor de kust van de Waddeneilanden. Dit veroorzaakte blijvende milieuschade aan het gebied. De Nederlandse kustgemeenten die verenigd zijn in KIMO NL/B stuurden brieven aan het Ministerie en Tweede Kamerleden, een rondetafelgesprek en plenair debat werden gevolgd door het Algemeen Overleg Maritiem dat vandaag plaatsvond. Welke oplossingen zijn er in de tussentijd aangereikt?

De wethouders en burgemeesters van de kustgemeenten stellen onder andere aanbevelingen ter verbetering van toezicht en handhaving, vaarroutes, chippen van containers en GPS-markers voor containers met gevaarlijke stoffen. Ook vragen zij een ruimhartige vergoeding voor vissers die binnen het project Fishing For Litter een belangrijke bijdrage leveren aan het opruimen van het afval. De inhoud van de brieven is opgepakt en domineerde het plenaire debat over de vervuiling van de Waddenzee op 14 mei jl.

Continuering Fishing for Litter

Een jaar geleden was het Ministerie voornemens om de financiële steun voor Fishing for Litter te verkleinen. Minister Carola Schouten was tijdens het debat echter lovend over het werk dat gemeenten en de visserijsector verzetten in het Fishing for Litter project. In de onderhandelingen met de verzekeraar zal het Ministerie dan ook de stijgende kosten voor het project als gevolg van extra opgevist afval meenemen in de claim.

“De subsidiepot heeft een bepaalde omvang en gaat nu wat sneller leeg dan dat we dachten dat die leeg zou gaan. Onze inzet is om die weer te vullen, zeker met een substantieel bedrag, door dit mee te nemen in de claim. Het project als zodanig moet wel door kunnen gaan.”

Minister Carola Schouten plenair debat vervuiling van de Waddenzee op 14 mei 2019.

Moties naar aanleiding van lobby door kustgemeenten

Er werden 11 moties ingediend. Van de moties waren er drie die opriepen tot het instellen van een fonds voor soortgelijke rampen en één motie verzocht de regering zelfs de aanbevelingen van de kustgemeenten integraal over te nemen. De regering heeft de moties ontraden.

“De eigenaar is verantwoordelijk gesteld en hij heeft ook aangegeven de schade keurig netjes te willen afhandelen. Wat dat betreft zou een fonds niet nodig moeten zijn.” Minister Cora van Nieuwenhuizen plenair debat vervuiling van de Waddenzee op 14 mei 2019.

Ministeriele reactie op aanbevelingen KIMO

In de brief voor het Algemeen Overleg Maritiem van 29 mei onderstreept de Minister van Nieuwenhuizen dat het werk van KIMO in het kader van het Fishing for Litter project zeer waardevol is. Ook geeft zij aan dat de aanbeveling tot intensivering van toezicht en handhaving op het sjorren van containers opgevolgd wordt middels een thema-actie sjorren van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Voor de lange termijn aanbevelingen wil de Minister de relevante onderzoeken afwachten. Als onderzoeken noemt de Minister: een verkenning door het Ministerie naar de mogelijkheden voor het chippen van containers; een onderzoek naar de oorzaak van de ramp door het Openbaar Ministerie (OM), de belading en stabiliteit van het schip door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en een onderzoek door de Panamese autoriteiten.

Kostenafhandeling blijft aandachtspunt

KIMO waardeert de inspanningen van het Ministerie om de gevolgen van de ramp voor het Fishing for Litter project mee te nemen in de onderhandelingen met de verzekeraar van MSC. Veel van de kosten voor het opruimen van het afval worden echter nog steeds gedragen door ondernemers, kustgemeenten, verenigingen en stichtingen. We houden de ontwikkelingen in de onderhandelingen daarom goed in de gaten.

Noot voor de pers: een uitgebreid artikel met links naar de betreffende brieven is gepubliceerd op: http://www.kimonederlandbelgie.org/ministers-reageren-op-aanbevelingen-kimo-2/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jan Joris Midavaine, projectleider Fishing for Litter | 06 5500 2200 | jmidavaine@odijmond.nl