Derde tender Iepen Mienskipsfûns open!


Initiatiefnemers met een goed idee om de leefbaarheid van hun eiland te verbeteren, kunnen tussen 16 september en 11 oktober (17.00 uur) weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Met deze subsidieregeling helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. Samen met jou, maatschappelijke instanties en de deelnemende partners in Streekwerk (provincie Fryslân, gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog en Wetterskip Fryslân) willen we energieke, duurzame en vooral leefbare eilanden creëren. Subsidierondes en hulp bij aanvragen Het projectbureau in Harlingen helpt je graag bij het opstellen van de subsidieaanvraag. Vertel ons zo snel mogelijk je idee, zodat er voldoende tijd is om de aanvraag te bespreken voordat deze wordt ingediend.

Subsidie aanvragen

Het aanvraagformulier is alleen tijdens openstelling van de subsidierondes te downloaden via www.streekwurk.frl/imf. Buiten deze periode kun je altijd bij het projectbureau terecht om je ideeën te bespreken. Op de site vind je onze instructievideo voor het invullen van een projectplan. Hier is ook onze resultatenfilm te vinden over projecten die al uitgevoerd zijn.