Persbericht: Aftrap convenant Zero emissie Mobiliteit Waddeneilanden


Emissievrij vervoer op de Waddeneilanden, uiterlijk in 2025. Dat is de ambitie die de vijf Waddengemeenten uitspreken met het ondertekenen van het convenant “Zero emissie Mobiliteit Waddeneilanden”. Om deze doelstelling te bereiken zijn in het convenant diverse concrete acties opgenomen waarmee de eilanden in 2019 al een start maken. Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog ondertekende namens het Samenwerkingsverband de Waddeneilanden het convenant tijdens de aftrap van de eerste concrete actie: een demonstratiedag voor emissievrij vervoer.

Het convenant is een initiatief van zowel gemeenten als het bedrijfsleven. Het convenant wordt ondersteund door een brede en diverse groep van bedrijven op de eilanden. Deze “supporters” zijn ook opgenomen in het convenant, waarbij het idee is dat steeds meer bedrijven zich zullen aansluiten.

Er gebeurt al veel op de eilanden op het gebied van emissievrij vervoer, en het convenant is bedoeld om er nog een extra schepje bovenop te doen. Een aantal concrete maatregelen moet ertoe leiden dat nog meer mensen gebruik gaan maken van emissievrij vervoer. Zo start ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV in samenspraak met de vijf gemeenten een helpdesk voor ondernemers met vragen over emissievrij vervoer. Ook faciliteren de eilandgemeenten aanbieders van zero emissie voertuigen om op elk eiland demonstratiedagen te organiseren. De eerste werd vandaag 7 februari 2019 georganiseerd op Schiermonnikoog. Een andere actie uit het convenant is dat sommige eilanden het toegangs- en ontheffingenbeleid op de eilanden heroverwegen. Daarbij wordt bovendien onderzocht of extra privileges voor zero emissie vervoer mogelijk zijn. Ook geven gemeenten aan dat zij bij de aanschaf van nieuwe bedrijfsauto’s altijd een zero emissie alternatief in overweging nemen en faciliteren ze, waar mogelijk, de aanvraag van oplaadpunten.

Om aan te sluiten bij de landelijke ambities willen de Waddeneilanden gezamenlijk deelnemen aan de ‘Green Deal Zero Emissie (Stand)logistiek’ (Green Deal ZES), een landelijke afspraak waarin diverse overheden en bedrijven projecten uitvoeren om de logistiek te verduurzamen. Daarbij onderzoeken de gemeenten of ze gebruik kunnen maken van landelijke subsidieregelingen, die de inzet van emissievrij vervoer versnellen.

Burgemeester Ineke van Gent – portefeuillehouder Duurzaamheid- zette vandaag namens de eilanden haar handtekening onder het convenant “Zero emissie Mobiliteit Waddeneilanden”.

“Het convenant past in de ambitie van de Waddeneilanden om koploper te zijn in de energietransitie”, aldus Ineke van Gent. “Daarbij zijn wij als Waddeneilanden ons bewust om de footprint van vervoer zoveel mogelijk te minimaliseren”.