Openstelling 1ste tender Iepen Mienskipsfûns


Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 21 januari tot en met 15 februari 2019 subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde is ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân.

Gedeputeerde Johannes Kramer: “Friesland bruist van de initiatieven, projecten die eerder subsidie hebben ontvangen zijn inmiddels begonnen. En er komen nog steeds nieuwe projecten, het IMF blijft daarmee voorzien in een behoefte, van duurzaamheidsprojecten tot en met projecten op het gebied van energie, kunst, cultuur, natuur, voorzieningen, zorg, sport en recreatie. Ik ben er zeker van dat ook in 2019 weer prachtige projecten op ons pad komen waar de Friese gemeenschap van kan genieten”. Inspiratie opdoen voor een projectidee in eigen dorp, stad of eiland kan met de projectenkaart van het IMF. Hierop staan mooie projecten die gesteund zijn door het IMF en die bijdragen aan de leefbaarheid. Kijk op: www.streekwurk.frl/projecten.

Subsidie aanvragen Initiatiefrijke Friezen kunnen van 21 januari tot en met 15 februari 2019 (17:00 uur) een subsidieaanvraag indienen. De projectbureaus van Streekwurk in de vijf Friese regio’s helpen graag bij het opstellen van een projectplan en de subsidieaanvraag. Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl/IMF.