Opinieartikel Friesch Dagblad: Leefbaarheid op de eilanden