Persbericht: Waddeneilanden tegen het opschroeven van de gaswinning uit kleine velden


Dit schrijft het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden in een brief aan Minister Wiebes, naar aanleiding van zijn brieven aan de Kamer, waarin de Minister de Kamer informeert over de herijking van het kleine veldenbeleid en het afbouwen van de gaswinning rond het Groningenveld.

De Minister kiest bij de kleine velden voor een gestage afbouw, maar geeft aan gas te willen blijven winnen zolang en in zoverre gas nog nodig is.

Naar de mening van de gezamenlijke Waddeneilanden wordt in de brief verhuld gezegd dat de exploratie van kleine velden wordt opgeschroefd om in Groningen minder gas te winnen. In de Voorjaarsnota wordt dit cijfermatig vertaald naar een aanzienlijke omvang.

Dit betekent dat de druk op de gaswinning in en rondom het Waddengebied zal toenemen.

De gezamenlijke Waddeneilanden vinden het idee om de exploratie van kleine velden in en rondom de Waddeneilanden op te schroeven hoogst ongelukkig en spreken hun zorg uit dat de economie van de Waddeneilanden ernstige schade dreigt op te lopen.

De rust en ruimte van De Waddeneilanden, de status van Werelderfgoed Waddenzee, Natura 2000-gebied en de Nationale Parken Texel en Schiermonnikoog is onverenigbaar met gasboringen op korte afstand van de eilanden.

Noot voor de redactie:

Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van ons Samenwerkingsverband, de heer Bert Wassink, burgemeester van Terschelling, via 0562-446244.